Home Stefano Zanchi Mancini

MANCINI ZANCHI STEFANO

POESIE PRESENTATE AI CONCORSI

 

 

EL  TEREMOT  A  URBIN

di  Stefano Mancini Zanchi

Presentata al Concorso I° 1998

 

Un gran urle sovrumàn

trema tutt fin’ al ters piàn,

sgranen  i occhj per la paura

sia in città che for dle mura.

 

Tutti scappen per le strad

ti rión e t’ le contrad,

chi fugg per la strada rossa

per paura d’ n’antra scossa.

 

Sol dopp pasat l’event

e, sa ló, anca el spavent,

tutti parlen, digghne la lór:

“L’è sentitt ?  I’ ér t’ el lett!”

I’ ér chius t’ el gabinett!

M’ la so’ fatta t’i calson

dopp ch’ho vist che ‘n era ‘n ton!”

“Che paura! Che scrulata!

Cum balava cla vetrata!” ...

 

Pensat che adiritura

c’è chi ha ‘vutt ‘na gran paura

e ch’ ha dormitt per pió d’ na stmana

in t’ na casa t’ la Cesana;

c’è chi invec, pió rasegnat,

s’è nascost t’ un scantinat.

 

Dopp du’ més, sotta Natal,

par che tutt è arnutt normal.

En se senten pió le scoss

e le cas en s’en pió moss.

 

Prest arapren anca le chiés !

Fors el Dom fra du’ trè més!

Per ‘st’ event, poretta me,

en s’ poteva manch preghè.

 

A la fin de ‘sta brutura

resta adoss sol la paura

de chel giorne de matina

quand’ ha dat cla “scossarina”,

che machè ha fatt tant chiass

sol perchè è cascat du’ sass.

 

Perdonatme, en è incoscensa

me so’ prés sol ‘na “licensa”;

definilla “scossarina”

quand invec era ‘n  “scrulon”

è servitt sol per fè rima

ma ‘n poeta sfrombolon.

 

Home Stefano Zanchi Mancini

MANCINI ZANCHI STEFANO

POESIE PRESENTATE AI CONCORSI