Home Autori Dialettali

EGISTO FRATERNALE

Urbino

 

I do caciator a Mont Paganucc

I parchegg

 

 

 

I DO CACIATOR AL MONT PAGANUCC

Presentata al X Concorso 2010

Pubblicata in Agenda 2011

 

Caro Rafael,

t'arcordi quand mandevne el carel,

lavorevne ma 'l fornacion,

cargevne i madon?

Un giorne, era n'ariaccia,

sèm partitti per gì a caccia,

era prest a la marina,

sa la nebbia sa la brina,

avem pres le motociclett,

tutti dó sa le dopiett.

aven pres le carcatucc

per gì al mont Paganucc,

le stred erne imbreciet,

è gitta ben s'en sèm caschet,

sèm rivet en c'era el sol,

i caciator tirevne al vol,

è det tutt content:

"ogg ne masem cent !"

Avevne el sighett,

èm fatt el capann tra mezza i cepp,

sa el fred ma le men

aven stes i richiem,

han cmencet a cantè,

èm cmencet a tirè,

gim a arcoia sotta cle piant

c' n'era un ogni tant,

j aven contet:

ventiquattro n'èm maset,

avem pres i turd marin

sen partitti per Urbin.

È gitta ben

l'ultima volta sèn gitta a caccia insiem...

 

 

<inizio>

 

 

I PARCHEGG

Presentata al X Concorso 2010

Pubblicata in Agenda 2011

 

Tra le scole e il marchet

Urbin è tutt blochet.

La gent che va a cumprè

en c' ha el post per parchegè;

c'è tanta confusion,

e qualch contravension.

Adess qualchò s'è moss,

s'èn ardunet tutti i pess gross:

han pensat da dè el via

ma i lavor de Santa Lucia.

Tra espert e architett

fan i parchegg gió per i grepp,

tra le rusp e i scavator

se sent un gran rumor.

Hann tajat tutt le piant,

hann trasformat l'ambient

sa i madon e sa 'l cement,

ora che han cminciat

vojne fè 'l supermercat,

Quand c'è l'inaugurasion

ce sarà chi c'ha i milion

ce sarà i vu' cumprè

sensa i sold per magnè,

i disocupet èn sempre pió dispret;

sarà fnit i parchegg

e la gent starà sempre pegg...

 

 

<inizio>