Home Renzo De Scrilli

el DOTOR  De Scrilli

 

 

CAMPANILI DI URBINO

 

El campanil del Dom sa' chel caplin

d'la cupola, me par un cuntadin

quand a la festa,

te mett s chel capel

pi pcin d'la so' gran testa

e sa cl'orlog t' la pansa !!

Snell, 'stil, elegant

invec 'l campanil de San Francesch,

ch' par intarsiat

sa le cel biforat

e sa un cartocc, t' la cima

che guardat da distant,

te da com un'idea

che sia fatt de crocant !